bl trzustki

Bibliografia

Treść witryna została opracowana w oparciu o następującą literaturę:

  1. Orłowski W. Nauka o chorobach wewnętrznych. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Tom V. Choroby układu oddechowego. Warszawa 1990.
  2. Szczeklik A. Gajewski P. Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
  3. Liehr H. Wątroba, drogi żółciowe, trzustka. Skuteczna pomoc w dolegliwościach. Objawy, badania, leczenie, dieta. Seria: Lekarz radzi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  4. Interna Harrisona. Wydanie siedemnaste. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2009.
  5. Choroby wewnętrzne – podręcznik akademicki. Red. Franciszek Kokot. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2006.
  6. Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. Rekomendacje Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Klubu Trzustkowego. Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6 (6): 339–352.
  7. Zalewski L. Patogeneza przewlekłego zapalenia trzustki. Przew Lek 2005; 3: 120-124.
  8. Barylski M, Banach M, Okoński P. Ostre zapalenie trzustki – najnowsze poglądy na temat diagnostyki i leczenia. Przew Lek 2004, 10, 68-73.

Data publikacji strony: 13.09.2012

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie jakichkolwiek fragmentów tej strony bez zgody wydawcy.

Menu

Inne strony medyczne

Prostata - anatomia prostaty, różnice pomiędzy zapaleniem gruczołu krokowego a łagodnym rozrostem prostaty, wszystko na temat raka prostaty.

Półpasiec - wirus półpaśca i zagrożenia, które się z nim wiążą.