ból brzucha

TrzustkaOnline.pl

Poznaj budowę i znaczenie trzustki oraz najczęstsze choroby tego narządu...

Trzustka

Trzustka jest narządem położonym w jamie brzusznej poza otrzewną. Pełni podwójną funkcję. Jest gruczołem wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego. Trzustka położona jest w bliskim sąsiedztwie wielu narządów i dlatego toczące się tutaj procesy chorobowe szybko przenoszą się na pozostałe narządy położone w jamie brzusznej. Diagnozowanie chorób trzustki utrudnia fakt, że jest ona schowana bardzo głęboko w jamie brzusznej i przez to niedostępna badaniu fizykalnemu.

Budowa trzustki

Trzustka (łac. pancreas) ma nieregularny, wydłużony kształt. Przeciętna masa trzustki waha się w granicach 70-100 g. Jej miąższ ma budowę zrazikową. Złożony jest z pęcherzyków wydzielniczych i kanałów wyprowadzających, które razem tworzą funkcjonalną jednostkę wydzielania zewnętrznego.
Budowa trzustki...

Ostre zapalenie trzustki

Ostre zapalenie trzustki jest chorobą pojawiającą się nagle i przebiegającą gwałtownie. Od przewlekłego zapalenia odróżnia się gwałtownie postępującym uszkodzeniem narządu. Objawy powstają w wyniki przedwczesnej aktywacji enzymów trzustkowych (głównie trypsyny), która wywołuje uszkodzenie trzustki i niekiedy sąsiadujących narządów.
Ostre zapalenie trzustki...

Przewlekłe zapalenie trzustki

Jest to choroba zapalna o charakterze postępującym. Cechuje się nieodwracalnymi zmianami w budowie i funkcjonowaniu trzustki. Choroba wywołuje ból, zanik miąższu gruczołu, włóknienie oraz stopniowy rozwój niewydolności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej. W Polsce notuje się ok. 5 nowych przypadków zachorowań rocznie na 100 tys. mieszkańców.
Przewlekłe zapalenie trzustki...

Rak trzustki (gruczolak)

Rak gruczołowy (gruczolak) wywodzący się z przewodów wyprowadzających części zewnątrzwydzielniczej trzustki stanowi ponad 90% wszystkich nowotworów tego narządu. Dwukrotnie częściej rozwija się w głowie trzustki niż jej pozostałych częściach.
Rak trzustki...

Menu

Inne strony medyczne

Prostata - anatomia prostaty, różnice pomiędzy zapaleniem gruczołu krokowego a łagodnym rozrostem prostaty, wszystko na temat raka prostaty.

Półpasiec - wirus półpaśca i zagrożenia, które się z nim wiążą.